Veiledning defineres forskjellig og brukes forskjellig. Kjernen er likevel den samme. Det er en pedagogisk metode for faglig og personlig læring og utvikling som skjer i en strukturert dialog individuelt eller i gruppe.

Jeg tilbyr veiledning som er rettet mot rollen som profesjonell utøver av et yrke som har med mennesker å gjøre.
Arbeidsstoffet er i hovedsak deltakerens praksiserfaringer. Mitt hovedverkstøy er metodisk styrt refleksjon over erfaringer fra yrkespraksis Det gir bevisst erfaringslæring. Deltakeren øker sin kompetanse og mestringsevne.

Hovedformen er dialog i gruppe eller individuelt med veileder.
Dialogen har to hovedfokus - sak og person.
• Hva gjør jeg med dette?
• Hva gjør dette med meg?

Fokus på sak handler om å se tilbake på en konkret hendelse fra yrkeslivet som en person legger fram for gruppa eller individuelt for veileder. Gjennom pedagogiske metoder og ved hjelp av gruppa søker veileder å belyse situasjonen fra ulike vinkler for å utdype og utvide forståelsen for en hendelse. En bredere forståelse gir grunnlag for å oppdage flere handlingsalternativ. Refleksjon over og bearbeiding av erfaringer fra fortid gir en faglig og personlig bevisstgjøring. Det øker kompetansen til å mestre utfordringer i nåtid og framtid.

Erfaringslæring er en læring som sitter.

Fokus på person dreier seg om å bli bevisst på egen tenkning og egne reaksjoner på en hendelse. Det dreier seg om å bli bevisst på sin faglige tenkning og det dreier seg om å oppdage faglige og personlige verdier som virker inn på valg av handlinger. En situasjon i yrkeslivet kan iblant trykke på knapper til sårbare punkt i ens liv. Det kan (bevisst eller ubevisst) farge opplevelsen og dermed valg av handlinger. Gjennom veiledning kan personen bli oppmerksom på dette. Da er det hans eget valg om han vil jobbe videre med personlig stoff i en annen sammenheng.

Veiledningen går i utgangspunktet ikke i dybden på personlige mekanismer. Den retter seg mot hvordan personen som yrkesperson kan forholde seg hensiktsmessig til en situasjon her og nå, til tross for eller på bakgrunn av den bagasjen han måtte ha med seg fra andre sammenhenger.

I min veilederpraksis henter jeg i hovedsak teorigrunnlag fra etikk, humanistisk psykologi, gestaltveiledning og konfluent pedagogikk, supplert med innslag fra handlings- og refleksjonsmodellen, systemteori og psykodrama. Det innebærer at mer enn forstand og tanker blir utfordret i veiledningssituasjonen.

Oppmerksomheten er samtidig rettet mot følelser og kroppsreaksjoner som dukker opp i tilknytning til en opplevelse som en viktig informasjonskilde til en selv om seg selv. Sentralt er troen på menneskers iboende ressurser og på at refleksjon og veiledning bidrar til at deltakeren oppdager og tar i bruk mer av egne ressurser både som person og yrkesperson.
Web ved HIRVI ASKompetanseutvikling Liv Stanghelle
Liv Stanghelle, Nini Roll Ankers vei 16, 1781 Halden
930 11 167 / 69 18 66 50, Org nr 984771207
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.